Vatten- och dikesgruppen

Vatten- och dikesgruppen, kontrollerar regelbundet att vattenledningarna  är hela och kranarna intakta, rensar och förstärker våra diken. Kontakt med Erik i Djurföreningen som är vattenansvarig för området och stänger av och sätter på vattnet höst och vår. Vatten- och dikesgruppen ska också organisera en slags jour så att det alltid finns någon som kan lösa vattenproblem om de skulle uppstå.

Kontaktperson styrelsen

Anna-Karin Törncrantz Anna-Karin.Torncrantz (at) partille.se