Vatten- och dikesgruppen

Vatten- och dikesgruppen kontaktar Dick Kerla så att vi får vatten på  våren och att det stängs av på hösten, kontrollerar regelbundet att vattenledningarna  är hela och kranarna intakta, rensar och förstärker våra diken. Vatten- och dikesgruppen ska också organisera en slags jour så att det alltid finns någon som kan lösa vattenproblem om de skulle uppstå.

Kontaktperson styrelsen
Alexander Grehn, alex_grehn(a)yahoo.se