Arbetsgrupper

Från och med våren 2012 kommer strukturen för områdeskötseln på  Sjöbergens Södra Odlarförening att förbättras. Ett antal arbetsgrupper med självständigt ansvar för att sköta olika arbetsuppgifter behöver därför bildas. Alla arbetar och hjälper till efter egen förmåga. Hur arbetsuppgifterna fördelas är upp till arbetsgruppen. Varje grupp behöver en områdesansvarig som är kontaktperson  gentemot medlemmarna och styrelsen.