Medlemsinformation

Välkommen till medlemssidorna!

Här finns information om vilka arbetsgrupper som finns och deras uppgifter, en lista över styrelsen, stadgar och nyttjanderättsavtal. Här finns även en karta över vårt område.

Möjligheter

Egna initiativ från medlemmarna välkomnas. Vill du starta en odlingsprojekt, ordna en växtbytardag, studiecirkel eller liknande, sätt gärna upp en skylt på vår anslagstavla och/eller skicka mail till styrelsen på sjobergensodra@yahoo.se som kan vidarebefordra det till alla medlemmarna via mail.

Skyldigheter

Medlemmar i föreningen är skyldiga att läsa igenom och följa reglerna i föreningens stadgar och sitt kontrakt. Bland annat ingår att hålla lotten och gången utanför i gott skick, betala sin medlemsavgift i tid, hjälpa till med skötsel på området genom föreningens olika arbetsgrupper.

Praktiskt

I Röda Stugan finns trädgårdsredskap, verktyg, vattenslang och möjlighet att koka kaffe och te. Det finns också ett torrdass i anslutning till Röda Stugan. Runtom på området finns  skottkärror som är gemensamma för föreningen. Utanför Röda stugan finns området med grill samt bord att fika och umgås vid.

Årsmöte

Årsmötet är det bästa forumet för att påverka föreningens verksamhet och vi uppmanar varmt alla medlemmar att delta. Alla medlemmar har möjlighet att lämna förslag, motioner och frågor. Du kan också påverka styrelsens sammansättning. Årsmötet är också en möjlighet att träffa andra odlare, att över en kopp kaffe och lite godsaker få möjlighet att utbyta råd och erfarenheter.

Arbetsgrupper

I föreningen hjälps vi medlemmar åt med skötseln. Det sker genom ett antal arbetsgrupper med självständigt ansvar för att sköta olika uppgifter.  Alla arbetar och hjälper till efter  egen förmåga vid fyra gemensamma arbetsdagar eller tillfällen som passar medlemmarna bättre. Varje medlem väljer att delta vid minst två av dessa arbetsdagar. Hur arbetsuppgifterna fördelas är upp till arbetsgruppen. Varje grupp har en sammankallande som är kontaktperson för gruppen gentemot medlemmarna och styrelsen. Styrelsen å sin sida har också en kontaktperson för respektive arbetsgrupp och fungerar som stöd. Arbetsgrupperna är en möjlighet att tillsammans med andra medlemmar i föreningen arbeta med något särskilt område som intresserar dig