Vill du ha en chans att odla hos oss?

Många andra odlarföreningar har kösystem där man kan stå i kö i flera år i väntan på odlingslott. I vår förening fungerar det lite annorlunda. Hos oss gäller det att du som intresserad mailar föreningen ett utsatt datum och sedan lottar vi fram könummer (alla får inte ett könummer för att det inte finns någon mening att ha fler än cirka 10-15 i kön) efter det. En ny kölista upprättas för varje år i samband med årets lottutdelning och det går inte att ställa sig i kön i efterhand.

Nya intresserade odlare får maila in intresseanmälan under 1 dygn och  lottudelningsgruppen lottar sedan ut könummer efter det.

Intresserade skickar ett mail med namn, adress, mobilnummer och födelsenummer till sjobergensodra@yahoo.se
1 mail per intressent, om vi märker att någon skickar flera mail från olika mailadresser så tas personen bort helt ur lottningen. Årets datum för att maila in intresseanmälan står i kalendariet (det är inte först till kvarn utan alla som mailar under det dygnet har samma chans).

Kontraktskrivning och introduktion sker sedan till dem som får lotter som finns lediga redan i april. Den som lottas fram att få första plats i kön erbjuds att skriva kontrakt på ledig odlingslott först. Finns fler lediga odlingslotter erbjuds nästa person person i kön att skriva kontrakt och så vidare. Om vi inte får kontakt på mobil/mail går vi vidare till nästa person i kön.

De som inte får någon odlingslott står kvar på kölistan och har fram till och med nästa års utdelningstillfälle möjlighet att få en odlingslott om någon odlare säger upp sin odlingslott mitt under säsongen. Vid nästa säsongs utdelningstillfälle börjar vi sedan om på en ny kölista. Man behåller alltså inte sin köplats under flera års tid, utan måste helt enkelt maila en viss dag vid årets lottutdelningstillfälle vid inledningen av varje säsong och ställa sig i kö på nytt.

Datum för kölottning
Håll utkik på sidan Kalendarium när mars/april närmar sig, där publicerar vi datum för kölottning varje år.

Hur många lotter blir lediga varje år?
Från första utdelningstillfället i april och fram tills odlingssäsongen slut blir vanligtvis 5 – 10 st odlingslotter lediga att dela ut.

Vad kostar det att arrendera odlingslott?
Våra odlingslotter är c:a 40 – 50 m2 och som medlem betalar man 8,90 kr/m2 i årlig arrendeavgift.

Vilka skyldigheter har jag som odlare?
Vår förening arrenderar marken av Fastighetskontoret till en låg kostnad och som motprestation tar vi hand om skötseln på området, exempelvis klipper gräs, håller undan ogräs, sköter dammarna, underhåller staket, diken, stigar så att det blir fint. På området finns det därför ett antal arbetsgrupper där varje odlare ingår och hjälper till med det gemensamma underhållet. Mesta delen av gruppernas arbete förläggs under de arbetsdagar som anordnas. Som medlemmar är det obligatoriskt att delta vid två av dessa tillfällen. Uppslutningen brukar vara god vid dessa tillfällen.

Varje medlem är också skyldig att följa föreningens stadgar och nyttjanderättsavtal.

Möjligheter
Sjöbergen är en fantastisk liten undangömd oas där man kan få njuta av lugnet, grönskan och odlingen. Gemenskapen är god inom föreningen och på området. Man kan man fritt välja att lära känna och småprata med grannen bredvid eller bara vara för sig själv en stund. På vårt område finns också några fruktträd och bärbuskar som sköts och skördas av föreningens medlemmar. Vi har även en liten groddamm som lockar barn och fina skogsområden runt i kring.)

Lycka till!