Vill du ha en chans att odla hos oss?

Kom hit första lördagen i april 2022!

Många andra odlarföreningar har kösystem där man kan stå i kö i flera år i väntan på odlingslott. I vår förening fungerar det lite annorlunda. Hos oss gäller det att du som intresserad dyker upp på odlingsområdet på utsatt dag för lottutdelning. En ny kölista upprättas för varje år i samband med årets lottutdelning och det går inte att ställa sig i kön i efterhand.

OBS! Nya rutiner för kölistan från och med säsongen 2020
Även om vi som förening uppskattat hängivenheten hos alla dem som köat genom långa aprilnätter var det samtidigt ett system som utestängde många som av olika anledningar inte hade denna möjlighet. Efter ett medlemsbeslut på föreningens årsmöte 2019 inför vi därför utlottning av köplatserna med start 2020. Till skillnad mot hur det fungerade tidigare kommer man alltså inte att ha någon fördel av att vara på plats extra tidigt, utan alla som kommer vid angivet klockslag för lottutdelningen får samma chans att få en odlingslott.

Om du vill bli medlem i vår förening och få en egen odlingslott, kom till Röda stugan på vårt odlingsområde på angivet datum och klockslag för att vara med vid utlottningen av köplatser. Den som lottas fram att få första plats i kön erbjuds sedan att skriva kontrakt på ledig odlingslott. Finns fler lediga odlingslotter erbjuds nästa person person i kön att skriva kontrakt och så vidare.

De som inte får någon odlingslott står kvar på kölistan och har fram till och med nästa års utdelningstillfälle möjlighet att få en odlingslott om någon odlare säger upp sin odlingslott mitt under säsongen. Vid nästa säsongs utdelningstillfälle börjar vi sedan om på en ny kölista. Man behåller alltså inte sin köplats under flera års tid, utan måste helt enkelt dyka upp på plats vid årets lottutdelningstillfälle vid inledningen av varje säsong och ställa sig i kö på nytt.

Datum för lottutdelning
Traditionellt brukar vår lottutdelning ske på förmiddagen den första lördagen i april. Håll utkik på sidan Kalender när april närmar sig, där publicerar vi datum och klockslag för lottutdelningen varje år.

Hur många lotter blir lediga varje år?
Från första utdelningstillfället i april och fram tills odlingssäsongen slut blir vanligtvis 5 – 10 st odlingslotter lediga att dela ut.

Vad kostar det att arrendera odlingslott?
Våra odlingslotter är c:a 40 – 50 m2 och som medlem betalar man 8,90 kr/m2 i årlig arrendeavgift.

Vilka skyldigheter har jag som odlare?
Vår förening arrenderar marken av Fastighetskontoret till en låg kostnad och som motprestation tar vi hand om skötseln på området, exempelvis klipper gräs, håller undan ogräs, sköter dammarna, underhåller staket, diken, stigar så att det blir fint. På området finns det därför ett antal arbetsgrupper där varje odlare ingår och hjälper till med det gemensamma underhållet. Mesta delen av gruppernas arbete förläggs under de arbetsdagar som anordnas. Som medlemmar är det obligatoriskt att delta vid två av dessa tillfällen. Uppslutningen brukar vara god vid dessa tillfällen.

Varje medlem är också skyldig att följa föreningens stadgar och nyttjanderättsavtal.

Möjligheter
Sjöbergen är en fantastisk liten undangömd oas där man kan få njuta av lugnet, grönskan och odlingen. Gemenskapen är god inom föreningen och på området. Man kan man fritt välja att lära känna och småprata med grannen bredvid eller bara vara för sig själv en stund. På vårt område finns också några fruktträd och bärbuskar som sköts och skördas av föreningens medlemmar. Vi har även en liten groddamm som lockar barn och fina skogsområden runt i kring.

Lycka till!