Styrelsen

Ordförande

Kassör

Ledamot

Vakant Sara Davidsson
Lott 115
sarda768(a)gmail.com
Anna Nelson
Lott 128
annafrede.nelson(a)gmail.com

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Karin Eriksson
Lott 122
karin14a(a)hotmail.com
Anna-Karin Törnkrantz
Lott
anna-karin.tornkrantz(a)partille.se
Mona Vibrån
Lott 108
m_w36(a)hotmail.com

Sekreterare

Suppleant

Suppleant

Lina Forsberg
Lott 133
linafg(a)hotmail.com
Helana Prane
Lott 25
helena_prane(a)hotmail.com
Annelie Brounéus
Lott
anneliebrouneus(a)hotmail.com