Styrelsen

Ordförande

Kassör

Ledamot

Vakant Sara Davidsson
Lott 115
sarda768(a)gmail.com
Alexander Grehn
Lott 91
alex_grehn(a)yahoo.se

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Karin Eriksson
Lott 122
karin14a(a)hotmail.com
Lina Forsberg
Lott 133
linafg(a)hotmail.com
Linda Bergquist
Lott 7
lindabquist(a)gmail.com

Ledamot

Suppleant

Suppleant

 Vakant Anna Nelson
Lott 128
annafrede.nelson(a)gmail.com
Mona Vibrån
Lott 108
m_w36(a)hotmail.com