Kalender

Kalendarium 2020

Årsmöte

Torsdag 19 mars kl 18.00 (kallelse skickas per post till den som står först på kontraktet)

Lottutdelning

Datum för lottutdelningen 2020 blir lördag 4 april klockan 10:00.

Observera att vi från och med i år inför utlottning av lediga odlingslotter. Mer information om hur lottutdelningen går till går att läsa på sidan Vill du odla hos oss?.

På grund av rådande omständigheter vill vi också vara tydliga med att vi eventuellt kan komma att behöva göra ändringar i lottutdelningen med kort varsel.

Arbetsdagar 2020

  • Lördag 9 maj kl 11 – 13, arbetsdag.
  • Tisdag 9 juni kl 18.00 – 20.00, medlemsmöte och arbetsdag.
  • Söndag 23 augusti kl 11 – 13, medlemsmöte och arbetsdag.
  • Lördag 26 september kl 11 – 13, arbetsdag.

Man ska vara med på minst två av årets fyra arbetsdagar.

Besiktning av lotter

Besiktning sker sista helgen i maj samt sista helgen i augusti. Odlare som inte sköter sin lott enligt nyttjanderättsavtalet kommer bli kontaktade efter genomförd besiktning.