Kalender

Kalendarium 2023

Årsmöte

21 mars kl 18, kallelse skickas i februari till den som står först på kontraktet.

Kölottning

Datum för kölottning 2023 blir söndag 26 mars kl 00-24. OBS! Via mail OBS!

Observera att vi 2023 inför utlottning av årets köordning till lediga odlingslotter via att skicka in ett mail ett specifikt datum. Mer information om hur lottutdelningen går till går att läsa på sidan Vill du odla hos oss?.

Arbetsdagar 2023

  • 22 april kl 11 – 13, medlemsmöte och arbetsdag
  • 30 maj kl 18.00 – 20.00, arbetskväll
  • 20 augusti kl 11 – 13, medlemsmöte och arbetsdag
  • 1 oktober kl 11 – 13, arbetsdag

Man ska vara med på minst två av årets fyra arbetsdagar och gärna på fler.

Besiktning av lotter

Besiktning sker sista helgen i maj samt sista helgen i augusti. Odlare som inte sköter sin lott enligt nyttjanderättsavtalet kommer bli kontaktade efter genomförd besiktning. Ogräs på misskötta lotter kan också slås med lie för att förhindra spridning av ogräs och att det erbjuder oönskat skydd för områdets råttor.