Planteringsgruppen

Planteringsgruppen ansvarar för plantering och beskärning av fruktträd och buskar. Gruppen är också ansvarig för skötsel av allmänningen och att hålla rent i området kring odlingarna, dvs eldplatsen och gamla komposten, samt att hålla rent från sly.

Kontaktperson styrelsen
Mona Wibrån, m_w36(a)hotmail.com