Underhållsgruppen

Underhållsgruppens arbetsuppgifter är skötsel av verktyg, målning av Röda Stugan vid behov, underhåll av viltstängslet och trappan vid lott XX, inoljning av gemensamma trädgårdsmöbler, ansvar för övertäckning av möblerna inför vintern och avtäckning på våren samt se till att toaletten är i gott skick.

Kontaktperson styrelsen
Annelie Brouneus, anneliebrouneus (at) hotmail.com”